Strona 1 z 1

Pos

PostNapisane: Pn paź 21, 2019 01:45
przez Gość
Khi phần phi tuyến không đáng kể, các thông số của xung không thể trở về sâm bình dương giá rẻ trị ban đầu của nó trong bù tán sắc toàn phần (d=zero).

PostNapisane: Pn paź 21, 2019 01:45
przez Reklama